På alle arenaer unntatt Narvik stadion skal det være greie parkeringsmuligheter.

På Narvik stadion gjelder følgende:

Vi har parkering ved Polarkrafthallen og nede på Jakla. Vi har p arkeringsvakter fra oss som veileder hvor det til enhver tid er ledige plasser. 

Vi anbefaler vår Hovedparkeringen nede på Jakla. Kjør forbi stadion og følg skilting.

Merk følgende:

1. Vi har en god dialog med Narvik kommunes parkeringsvakter. De skal i utgangspunktet veilede, men når enkelte parkerer på slik måte at utrykningskjøretøy ikke kommer frem eller der trafikksikkerheten svekkes betraktelig vil det bli gitt umiddelbar bot.

Følg skilting og bruk våre parkeringsplasser så slipper vi kjedelige hendelser med bøter.

2. Våre parkeringsvakter. Vi ber dere respektere de beskjeder dere får fra disse unge guttene (16-19 år) De spiller på vårt rekruttlag og har dette som sitt dugnadsfelt. De får mange "skal bare" kommentarer, men respekter beskjedene. 