Innsjekk

For tilreisende lag   med overnatting skjer innsjekk  på skolen dere skal overnatte på. 

Her tar dere kontakt med vakta (sitter ved inngangen) og d ere får utdelt deltakerkortene  og blir vist til klasserom.  Merk:  Det vil ikke lenger være fysisk signering av leiekontrakt. Ved booking av deltakerkort og tildeling av klasserom har dere akseptert/ signert vår utleiekontrakt og vårt ordensreglement. 

Husk å levere lagslister.  Dette gjøres fortrinnsvis på nett (påmeldingssiden deres), alternativt leveres disse på papir i servicetorget på Narvik stadion. I et miljøperspektiv oppfordrer vi sterkt til at dette gjøres på nett.

Merk: Som et ledd i å være miljøbevisst vil dere ikke få  utlevert noen form for informasjon på papir. All informasjon er tilgjengelig på vår hjemmeside LKAB Cup eller vår app.

Vi gjør oppmerksom på at innsjekk på skolene starter tidligst 1600 på fredag. 

Utleiekontrakten kan leses her . Ordensreglementet her


Utsjekk

Husk at klasserommet skal vaskes og klargjøres før avreise. Reiseleder/ lagleder tar kontakt med vakt på skolen for å avklare at rommet er ok. Er alt i orden signeres kontrakt.

Utsjekk søndag er innen kl 1400. Lag som spiller finaler vil kunne dusje på idrettens hus frem til 1600. Lag som spiller finaler etter dette vil kunne dusje på Narvik stadion eller i Polarkrafthallen.