Type underlag

Alle kamper spilles på kunstgress.

Hvor spilles kampene

De yngste (3´er og 5´er) spiller de fleste kampene sine på Narvik stadion. Det kan forekomme unntak fra dette ved svært mange lag påmeldt.

Øvrige lag veksler på å spille på baner i hele regionen.

Banene det spilles på ligger i Bjerkvik, på Ankenes, i Beisfjord, på Fagernes, i Håkvik og Narvik stadion.

Banestørrelser

Dette er et punkt som det er viktig at dere leser nøye gjennom. Ved deltakelse rundt på ulike turneringer har dere sikkert opplevd forskjeller på underlag og banestørrelse ifht det dere møter i vanlig seriespill. Grunnene til dette kan være flere, blant annet at antall lag gjør at man tar ned størrelsen på baner, altså et kapasitetsspørsmål, eller at man ønsker en så kompakt turnering som mulig og at man ved å skrenke inn banestørrelse kan gjennomføre smålagsfotballen på et sted.

Vi har de siste årene fått ulike tilbakemeldinger. Et par ganger at 5´er og 7´er banene har vært for små, men også at 7´er banene har vært for store.

For å unngå situasjoner (misnøye) underveis i turneringa velger vi å gå ut med hvilke mål vi har på de ulike type banene. På denne måten er forutsetningene klare før dere melder dere på.

Våre 3´er baner:

Disse er ca 10 x 15 meter.

Våre 5´er baner:

Disse er minimum ca 20 x 30 meter ved spill utendørs og 20 x 40 meter hvis kampene går inne i Polar-kraft hallen.

Våre 7´er baner:

For klassene MG 10, LG 11 og MJ 10/ 11 så spilles deres kamper på baner som er ca 30 x 50/56 meter. Ved disse banestørrelsene så har vi delt inn en 11´er bane i 3. Hvis mengde påmeldte lag gir oss kapasitetsutfordringer kan vi komme til å dele en 11´er bane i 4. Da vil disse klassene komme til å spille på baner som er 27 x 48 meter.

For klassene LG 12, LJ 12, SMG 14, SJ 14 så spilles deres kamper på baner som er ca 40 x 60 meter.

Våre 9´er baner:

Klassene SMG 13 og SJ 13 spiller sine kamper på baner som er ca 50 x 70 meter. Dette tilsvarer 16 meter til 16 meter på ordinær bane, men merk at våre 9er kamper kan komme til å spilles fra mållinje og 70 meter ut på banen. På denne måten kan vi benytte resterende del av 11´er banen til 3´er eller 5´er kamper.

Våre 11´er baner:

Disse er pluss / minus 60 x 100 meter. Narvik stadion litt større, Jakla litt mindre.