Dusjmuligheter fotballanlegg:

Narvik stadion:

Polarkrafthallen: 4 garderober, 2 herre, 2 damer.

Stadionbygget: 4 garderober, 2 herre, 2 damer.

Håkvik stadion:

Ingen dusjmuligheter. Må bruke Idrettens hus, Narvik stadion eller skolen dere ligger på.

Ankenes stadion

Ingen dusjmuligheter. Må bruke Idrettens hus, Narvik stadion eller skolen dere ligger på.

Beisfjord stadion:

Ingen dusjmuligheter. Må bruke Idrettens hus, Narvik stadion eller skolen dere ligger på.

Bjerkvik stadion:

4 garderober, 2 herrer, 2 damer.

Fagernes stadion:

Ingen dusjmuligheter. Må bruke Idrettens hus, Narvik stadion eller skolen dere ligger på.

Eksternt anlegg:

Idrettens hus. (der bespisninga foregår, på kjelleren) 6 garderober.

Dusjmuligheter skoleanlegg:

Frydenlund VGS - Dusjer på idrettens hus

Frydenlund BS - Dusjer på idrettens hus

Narvik Ungdomsskole (Parken) - Dusjer på skolen

Oscarsborg VGS - Dusjer på skolen

Skistua BS - Dusjer på skolen

Ankenes B&U S - Dusjer i Ankeneshallen 100-200 meter unna