GUTTER

MG7 3`er - Minigutter 3'er (født 1.1.16)

MG8 5`er - Minigutter 5'er (født 1.1.15)

MG9 5`er - Minigutter 5'er (født 1.1.14)

MG10 7`er - Minigutter 7'er (født 1.1.13)

LG11 7`er - Lillegutter 7'er (født 1.1.12)

LG12 7`er - Lillegutter 7'er (født 1.1.11)

Smg13 9´er Smågutter 9´er (født 1.1.10)

Smg14 7`er - Smågutter 7`er (født 1.1.09)

Smg14 11`er - Smågutter 11'er (født 1.1.09)

G16 11`er -Gutter (født 1.1.07)


JENTER

MJ7 3`er - Minijenter 3'er (født 1.1.16)

MJ8/9 5`er - Minijenter 5'er (født 1.1.14)

LJ10/11 7`er - Lillejenter 7'er (født 1.1.12)

LJ12 7`er - Lillejenter 7'er (født 1.1.11)

SMJ13 9`er - Småjenter 9'er (født 1.1.10)

SMJ14 7`er - Småjenter 7'er (født 1.1.09)

SMJ14 11`er - Småjenter 11'er (født 1.1.09)

J16 11`er - Jenter (født 1.1.07)ÅPEN KLASSE

Klasse for tilrettelagt fotball